Wereldoorlog II

Na de Eerste Wereldoorlog raakte Zutphen achterop bij de rest van Nederland. Terwijl de bevolking in Nederland steeg met 98% steeg deze in Zutphen maar met 24% in de periode tussen 1900 en 1947. Ondanks de lage groei was Zutphen wel dichtbevolkt, 1.700 inwoners per 100 hectare, tegen bijvoorbeeld Doetinchem 347 en Winterswijk 141.

In de periode 1908-1913 nam de bevolking in Zutphen zelfs af, maar door een geboorteoverschot en een stimulatie door woningbouw nam de bevolking na 1913 weer toe. Dit ging echter zeer traag; in 1900 woonden er 18.321 mensen, en pas in 1932 werd de 20.000 grens gehaald! De grens van de 25.000 liet zelfs tot 1959 op zich wachten!

In de crisisjaren ’30-’40 ontwikkelde Zutphen een positief vestigingssaldo. Dit kwam vooral door het begin met de aanleg van het Twentekanaal, allerlei arbeiders trokken naar Zutphen, en konden daar niet meer weg in de crisisjaren, omdat je, om in aanmerking te komen voor een uitkering, langer dan 1 jaar ingezetene moest zijn.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *