Baderorgel

Baderorgel

Arent van Benthem, organist van de kerk wijst er in 1637 op, dat er een noodzakelijke reparatie nodig is om het bespeelbaar te houden. Van Benthem stelt samen met zijn broer Hendrick, organist in Kampen, een plan op. Deze Hendrick moet Hans Hendrick Bader geweest zijn.

Oude Bornhof

Oude Bornhof

Oude Bornhof, sinds 1320 opvang voor zieken, ouderen en proveniers. Borro zag het als zijn taak om naast de geestelijke hulp aan kerkgangers eveneens zorg te dragen voor de armen en behoeftigen in de stad.

Ravenstraatje

Ravenstraatje

Het smalle zijstraatje van de Zaadmarkt, net naast café de Korenbeurs, heette vroeger de…

Agnietenhof

Agnietenhof

Op 12 december 1397 bestemmen twee devote vrouwen, Regelant Groenloch en Styne van Griet, voor richter en schepenen van Zutphen, het door hen bewoonde huis aan het Oude Wand bij de Komsteeg (toen Kommersteeg geheten), voor bewoning door vrouwen die een vroom leven willen leiden en God wilden dienen