Halterstraat, Nieuwstad Zutphen

Halterstraat, Nieuwstad Zutphen

De naam Hallerstraat zou kunnen verwijzen naar Halle bij Eerbeek, maar vermoedelijk eerder naar een koopmansfamilie Hallen die oorspronkelijk afkomstig was uit Keulen maar ook in Zutphen is neergestreken. De naam Halrestraat werd in 1350 vermeld als Platea dicta Halrestrate, straat genoemd Halrestraat. Wijlen Johan van Halle werd in 1373 in Zutphen genoemd in de papieren van het Bornhof als iemand die daar grondbezit had en er waren processen voor het veemgericht van Van Hallen uit Keulen tegen de stad Zutphen.