Oude Bornhof

Oude Bornhof

Oude Bornhof, sinds 1320 opvang voor zieken, ouderen en proveniers. Borro zag het als zijn taak om naast de geestelijke hulp aan kerkgangers eveneens zorg te dragen voor de armen en behoeftigen in de stad.