Straat van de Vijf Huisen

Dit is de straat langs de zuidzijde van de Walburgkerk, nu Kerkhof ZZ. Er stonden dus kennelijk vijf woonhuizen. Daarachter nog de bouwfabriek of Loodse omdat aan de kerk doorlopend werd gebouwd en gerestaureerd.

Op die plaats is na de hervorming langs de stadstimmerwerkplaats gebleven. Een huis was oorspronkelijk van de deken. Dit huis is door de kerkmeesters overgenomen en ingericht als Latijnse school met woning voor de rector.

De leerlingen en andere docenten waren intern. De belangrijkste vakken waren muziek en [Latijnse] grammatica.De scholasticus –soms was dat de deken zelf- was de kanunnik die verantwoordelijk was voor de opleiding van de studenten. Dat wil niet zeggen dat hij zelf les gaf. Hij kreeg wel een extra vergoeding voor zijn moeite.

Naast de school was een ander huis van der kerkmeesters waarin, minstens sinds 1461, Jofferen van Onse Vrouwe [Walburge niet Maria] woonden, dames, soms weduwen, die de kapel van St. Walburga onder haar hoede namen, daarin dagelijks bezoekers de collectezak voorhielden, de zaak schoonhielden en tegen beloning [soms was dat bier] het vele koper van de Mechelse doopvont in de kerk poetsen [er staat niet ‘poetsen’ maar schuyren in de rekening].

Het huis op de hoek van de straat met het Gravenhof heette in de middeleeuwen toepasselijk De Haeck en was een woning van aanzienlijke families Kreynck, Berck, of van heer Johan van Rijn, kannunik. In de andere huizen woonden meestal kanunniken zoals Ludolf van Haeren alias Straitemaicker

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *