Schipbrug

Toen het wegverkeer in de jaren ’20 en ’30 steeds drukker werd, bleek de brug al gauw te smal. De breedte bedroeg ongeveer 6,5 m tussen de hoofdliggers; aan beide kanten ging daar nog 0,8 m af voor een voetpad, zodat iedere rijstrook maar 2,4 m breed was. De ophaalbrug was nog smaller. Besloten werd deze te vervangen door een bredere hefbrug. Tegelijkertijd werden twee ‘trottoirs’ aangebracht buiten de hoofdliggers: een pad voor fietsers en voetgangers (aan de zuidkant), en een pad alleen voor voetgangers dat ingeklemd werd tussen verkeers- en spoorbrug.

De planken looppaden binnen de brug werden bij het weggedeelte getrokken. Rijkswaterstaat verving het oude brugdek door een dek van gewapend beton. Gedurende deze werkzaamheden – in 1936 – was de verkeersbrug buiten gebruik. Het wegverkeer kon gebruikmaken van de uit 1840 daterende schipbrug die bij Vianen had gelegen. Deze was overbodig geworden door de ingebruikneming op 26 mei 1936 van een vaste brug in de nieuwe rijksweg van Utrecht naar Den Bosch.

Deze foto dateert van 1906. Toen werd een nieuwe gasbuis naar De Hoven aangelegd over de brug; in de rivierbodem zou te duur zijn geweest.
(foto: Stedelijk Museum Zutphen)
Hoog torent de constructie voor de gasbuis boven de brug uit. De grote hoogte van het merkwaardige bouwsel heeft te maken met de hoogte van de masten van de zeilschepen. De Tramweg-Maatschappij Zutphen-Emmerik is – gezien het driecijferige nummer op de locomotief – al opgegaan in de Geldersche Tramwegen (GTW). De foto is dus van na 1934 (en van voor mei 1940). (foto: Stedelijk Museum Zutphen)
Een foto van vóór de vernieuwing van 1936. Ook toen gold al een beperking voor zwaar verkeer, zoals op het bord rechts te lezen is: Verboden voor motorrijtuigen met asbelasting zwaarder dan 4000 K.G. Een ouder bordje, gemonteerd op de (gas?)buis meldt: Rechts houden Stapvoets rijden. (foto: Stedelijk Museum Zutphen)
1936: de IJsselbrug is buiten gebruik wegens werkzaamheden. De oude schipbrug die over de Lek bij Vianen had gelegen, doet dienst als tijdelijke oeververbinding. Van deze brug is het machinebrugschip uit 1896 bewaard gebleven. Het ligt in de Houthaven. (foto: Stedelijk Museum Zutphen)
24 december 1936: feest! De vernieuwde brug wordt in gebruik gesteld. (foto: Stedelijk Museum Zutphen)

Auteur: Han Koolhof

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *