Na de Tweede Wereldoorlog

Nieuwbouw aan de Molengracht. Delftse school oftewel baksteentraditionisme. Foto: JS.Krijnen

Na de Tweede Wereldoorlog, tussen 1940 en 1984, groeide de Zutphense bevolking met 47% van 21.553 naar 31.683. Vergeleken met Nederland was dit opnieuw een kleinere stijging, de totale bevolking groeide namelijk met 61%. Wel kreeg Zutphen meer mogelijkheden, dit kwam door annexaties ten koste van Gorssel en Warnsveld, en ook door de dichting van de Baakse Overlaat, waardoor het grondgebied beter bruikbaar werd. De Zutphense economie kon pas na 1950 weer redelijk op gang komen. Op 26 maart 1950 werd namelijk de nieuwe spoorbrug over de IJssel ingelegd. Vanaf toen was het kijken naar de toekomst begonnen. De bestuurders van Zutphen verwachtten in 1960 dat het inwonersaantal van Zutphen door zou groeien naar 40.000 tot 50.000 in 2000. Om al deze mensen plek te bieden was uitbreiding nodig. Hulp kwam onverwacht: Gedeputeerde Staten kondigden op 20 december 1965 aan dat binnen twee jaar de gehele gemeenten Gorssel en Warnsveld bij Zutphen gevoegd zouden worden. Niet alleen Zutphen was verrast door dit nieuws, ook Warnsveld en Gorssel waren onaangenaam verrast. Op 25 april 1966 vergaderden de raden van Zutphen, Gorssel en Warnsveld tegelijkertijd over de kwestie.

Gorssel stemde direct unaniem tegen het voorstel, en in Warnsveld werd een onderzoek naar het voorstel gedaan. De uitkomsten waren negatief, en zo ging de hele annexatie niet door.
Nadien zijn er nog verscheidene pogingen gedaan door Zutphen om Warnsveld in te lijven, wat uiteindelijk in 1988 resulteerde in een alternatief: Zutphen kreeg de landelijke gebieden Leesten en Bronsbergen, terwijl Warnsveld Het Eiland kreeg. Volgens alle betrokkenen was dit het slechts mogelijke alternatief, maar de Tweede Kamer besliste zó. Nu spreken we 2005. Tijden veranderen en zoals het al enige tijd verwacht werd is de samenvoeging van Warnsveld en Zutphen een feit. De gemeentelijke herindelingen in Nederland hebben er toe geleid dat een zelfstandig bestaan van Warnsveld, ondanks de vele burgerlijke protesten, teniet werd gedaan door een kamermeerderheid in Den Haag. Vanaf nu streven de plaatselijke bestuurders naar een integratie waarbij Warnsveld als kern behouden blijft.
Tot in de jaren 80 bleef het gebrek aan ruimte een van de grootste problemen van Zutphen. In 1989 breidde het grondgebied van de gemeente Zutphen uit. Ten oosten van de stad bouwde de gemeente de nieuwe woonwijk Leesten. De nieuwe wijk ligt in een oeroud bouwlandschap. In 2005 is de voormalige naastgelegen gemeente Warnsveld gefuseerd met Zutphen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *