Melkfabriek

In 1879 deelt de burgemeester van Zutphen mee dat de melkmarkt met ingang van 29 mei 1879 op de Schupstoel zal worden gehouden. In augustus van dat jaar wijst hij ook het Broederenkerkplein als verkoopplaats aan. Verkoop van de melk heeft direct aan de consument plaats. Gemeente gunt bouw nieuwe fabriek voor 17.550 gulden. Wat daaraan vooraf ging, blijkt uit een Zutphensche Courant van december 1812. Een advertentie meldt dat de Zutphensche Melkinrichting op 10 december geopend zal worden. Twee dagen later is daarover een verslag te lezen, waarin staat dat de melkinrichting gevestigd is in de Bernhardsteeg en dat deze ‘aller aanbeveling verdient door de reinheid die in elk opzicht betracht wordt’. In een daarvoor ingerichte kamer is gelegenheid voor het drinken van een glas melk dat geserveerd wordt door een paar aardige als boerinnetjes verklede meisjes.

In de zomer kan men ook in de tuin zitten. De Zutphense gemeenteraad neemt in 1908 een motie aan, die de bouw van een melkinrichting aan de Deventerweg verbiedt. Kort daarna wordt een stuk grond van 700 vierkante meter op het terrein van de voormalige gasfabriek aan de IJsselkade voor datzelfde doel verkocht. De gemeente gunt dc bouw van de nieuwe fabriek aan twee firma’s uit Zwolle voor een bedrag van 17.550 gulden. Zonder veel feestgedruis heeft de opening van het gebouw plaats in maart 1909. Een maand later dient de Zutphensche Melkfabriek een aanvraag in voor een vergunning voor de verkoop van alcoholvrije dranken in een lokaal op de noordoosthoek van het gebouw aan de Kattenhavenstraat.
Diezelfde maand ontdekt men op een nacht brand in het bedrijf. De politie is snel met de slangenwagen ter plaatse. Omdat in het bedrijf ’s nachts niet gewerkt wordt, moeten de agenten over het hek klimmen om bij het vuur te komen. De brand is vermoedelijk ontstaan door een scheur in de schoorsteen, waardoor vonken uit de dag en nacht brandende ketel de asfaltdakbedekking konden bereiken.
In mei 1912 komt een installatie gereed voor het maken van staven ijs. Die zijn bestemd om ijskasten te koelen. In dat zelfde jaar wordt nog een tweede melkfabriek geopend. De firma Gelria start een bedrijf in het pand Beekstraat 32. Deze doet het minder goed dan die in de Kattenhavenstraat, want al in september 1913 is er sprake van een faillissement. In 1931 wordt de Zutphensche Melkfabriek overgenomen door de heer Van de Meulen. In de jaren vijftig neemt de grote melkfabriek in Eefde het bedrijf op zijn beurt over. Het mooie karakteristieke gebouw aan de Kattenhavenstraat is inmiddels afgebroken.
Zutphen drinkt in 1902 699.600 liter melk
Uit het jaarverslag van de Zutphensche Melkfabriek, over 1902 komt naar voren dat er in Zutphen 699.600 liter is omgezet. De afzet bestond uit 552.200 liter volle melk en 174.400 liter karnemelk en taptemelk, de drank die overblijft nadat de room eraf is geschept. Een jaar eerder bedroeg de totale omzet 674.00 liter.

 

A.C.H. ter Hoek Zutphen
Bron: Zutphense Koerier 22 december 2010

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *