Evacuatiekaart. Stedelijke musea Zutphen

Maatregelen voor het geval dat.

Midden jaren dertig wordt in Zutphen een Luchtbeschermingsdienst opgericht. Dat houdt in dat mensen zich beschikbaar stellen om in tijd van oorlog allerlei hulp te verlenen. Na een eerste oefening in 1937 volgt twee jaar later een grote verduisteringsoefening. Het is de bedoeling dat alle lichten in de stad, ook van het spoor, gedoofd worden. De AVRO stuurt een vliegtuig maar die kan de stad niet meer zien. Als oefening moet o.a. de brandweer van de post aan de Paardewal zonder verlichting naar het stationsplein rijden. Het begin en het einde van de oefening wordt aangegeven  Evacuatiekaart. Stedelijke musea Zutphendoor het loeien van de sirenes.

In november 1939 krijgen Zutphenaren in de buurt van bruggen de raad om logies te bespreken bij bekenden elders in de stad voor het geval dat de bruggen opgeblazen zullen worden. Dat geldt ook voor de huizen vlak bij de IJssel. Voor de Hoven wordt een evacuatieplan opgesteld omdat daar mogelijk vijandelijk artillerievuur terecht kan komen.
Eind december blijkt dat er voor 2250 mensen onderdak in Klarenbeek geregeld zal worden. De afstand zal, voor zover mogelijk, lopend moeten worden afgelegd. Voor mindervaliden wordt vervoer met paard en wagen geregeld. Men moet voor twee of drie dagen voedsel en eetgerei meenemen, maar ook voldoende dekens en de distributie stamkaarten.

De brandweer krijgt in augustus 1939 twee z.g. tweewielige afneembare babyspuiten. Motor en pomp wegen 125 kg kunnen rijden maar zijn ook door vier personen te dragen.

Alle richtingaanwijzingsborden en plaatsnaamborden moeten eind december 1939 verwijderd worden. Dat geldt ook voor reclameborden op panden met de plaatsnaam en voor de blokposten van de spoorwegen.

De directie van De Geldersche Tramweg Maatschappij krijgt begin mei 1940 opdracht om zoveel mogelijk automaterieel ’s avonds na het beëindigen van de dienst naar de westzijde van IJssel over te brengen, zodat de vijand die niet kan gebruiken.

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *