Buiten Laarpoort

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De poort dateert van kort voor 1396. Samen met de Buiten Spittaalpoort vormde hij de toegangsweg cq. uitgang van de Spittaalstad (Polsbroek).
Dit stadsdeel kende in de 14e en 15e eeuw naar alle waarschijnlijk een aarden omwalling, met als enige stenenelementen de twee eerder genoemde poorten.

In de 16e eeuw werd deze omwalling voorzien van bastions en verbeterde wallen met een bakstenen bekleding.

Dit gold waarschijnlijk echter voor slechts een deel van de wal. Historische kaartenmakers spreken elkaar op dit punt tegen.buiten-laarpoort-2