Huisnamen

Huisnamen

 

De Harderwijck

De Harderwijck 

Verwijzing naar de bewoner-eigenaar in het 3e kwart van de 17e eeuw met enkele oudere bouwhistorische onderdelen van het dak uit 1339, 1534 en 1565. 

  Dit huis heette in de 15e eeuw “Dat Luttike Hues” (het kleine Huis), naast “Dat Hoge Hues” op de hoek (Nieuwstad 31). Het Kleine Huis is in de 16e eeuw aanzienlijk vergroot. Van 1678 tot midden 18e eeuw heet dan ook “De Harderwijck”. Vermoedelijk omdat de bewoner uit deze stad kwam. Harderwijk was in de middeleeuwen een belangrijke Hanzestad met stadsrechten naar Zutphens model.

 Locatie: Nieuwstad 29

De Iserman

De Iserman, "Daar Den Iserman uithangt"

Bijzonderheden

Eenvoudige bakstenen gevel uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw. De top heeft een in- en uitgezwenkt beloop, in tweeën gedeeld door een waterlijst, met vier gemetselde pilastertjes. De geveltop loopt spits toe en is afgedekt met een dekplaatje. Op dit dekplaatje en op de vier pilastertjes werden bij de restauratie in 1942 (weer?) leeuwtjes geplaatst, die nu verdwenen zijn. De gevelbekroning vertoont overeenkomsten met die van het Beitelhuisje en lijkt ook veel op die van Barlheze 55

Locatie: Sprongstraat 13


Restauraties

Evenals het huis de Zijdeworm er schuin tegenover, in 1942 gerestaureerd door A. A. Kok uit Amsterdam.


 

_______
Restauraties als particulier architect buiten Amsterdam, o.a.:

Edam, Grote Kerk, Monnickendam, speeltoren, Zunderdorp, toren, Kasteel De Olifant te Heenvliet, Heemstede, Herenweg 63, buitenplaats Iepenrode, 1944, verbouwing, Zutphen, Sprongstraat 13, De Iserman, Zutphen, Sprongstraat 6, de Zijdeworm

Geschiedenis van de Atlas Kok

A.A. Kok bracht een verzameling bijeen van plattegronden, foto's, topografische tekeningen, getekende en gedrukte bouwtekeningen en reproducties. Hieruit groeiden twee Atlassen: de Atlas van Nederland en de Atlas van Amsterdam. Na het overlijden van Kok nam zijn zoon IJsbrand het beheer over, en na diens overlijden in 1981 werd de Atlas van Amsterdam aangekocht door het toenmalige Gemeentearchief van Amsterdam. De Atlas van Amsterdam bestaat uit 34 mappen, waarin de topografisch op wijk geordende verzameling, geplakt op bladen, is geborgen. De Atlas Kok bevat meer dan honderdvijftig bouwtekeningen, waarvan het acquisitieprofiel de weerspiegeling vormt van de manier waarop Kok zich in zijn restauratiepraktijk had verdiept in de ontwerp- en architectuurgeschiedenis. Zijn gezichtsveld had daarom geen chronologische beperking en strekt zich uit van voorbije eeuwen tot zijn eigen tijd en was documentair gericht. De Atlas bevattekeningen uit de zeventiende eeuw: Pieter de Keyser, de Sint Anthonispoort, Jacob van Campen (toegeschreven) of Willem de Keyser, ontwerp voor de Nieuwekerkstoren, Adriaan Dortsman, de Ronde Lutherse Kerk, de achttiende eeuw: Jacob Otten Husley, gebouw Felix Meritis, Cornelis Rauws, de Muiderpoort, anoniem: opmeting van de Oosterkerk, Leendert Viervant de Jonge: schouwburg "Kunstmin spaart geen vlijt" aan de Keizersgracht, de negentiende eeuw: Gerrit Moele: pakhuizen Entrepotdok, A.J. Sevenhuysen: het Zeemanshuis, A.C. Bleys, woon- en winkelpanden: o.a. Droogbak 13, Koningsplein 4-6, de metamorfose van de achterkant van het Begijnhof aan de Nieuwezijds Voorburgwal, G. B.Salm: Keizersgracht 473, de assistent-stadsarchitect Willem Springer: politiebureau/brandweerkazerne Leidsekade. Een opvallend onderdeel wordt gevormd door de ontwerpen voor de barrières, die de toen bestaande stadspoorten zouden vervangen. De twintigste eeuw wordt vertegenwoordig door C.N. van Goor: Keizersgracht 31, G.J. Rutgers, schoolgebouw Zocherstraat.

De Koning van Zweden

De Koning van Zweden

De koning van Zweden (1686). Dit huis, dat rond 1485 eigendom was van Gerrit Ruyters, is in de kern nog middeleeuws maar is wel ingrijpend verbouwd in later tijden.

Locatie: Groenmarkt 13

Het had van oudsher een uitgang met achterhuis aan de Heukestraat. Gerrit wordt vermeld als bierbrouwer. Mogelijk was het huis dus een brouwerij in de 15e eeuw.

 

Bron: Zutphen 1485

 

De Leye

De Leye Zutphen

Op de hoek van de Lange Hofstraat en Kolenstraat staat Die Leye, een veertiende eeuws pand dat zijn naam dankt aan de dakdekker Johan Russche, ‘die Leyendecker’. Het hoekhuis is in 1998 en 1999 grondig gerestaureerd.

Lees meer: De Leye

De Nieuwe Ploeg

De Nieuwe Ploeg

 
De Korte Beukerstraat heeft door de eeuwen heen diverse namen gehad. "Vailde strate", blijkens een akte uit 1514, en "Vailt straite" in 1516.
Een akte uit 24 november 1539 wordt gesproken over het St. Annenhuus aan de Boykerstraette. Een aantal jaren later blijkt de huisnaam te zijn verdwenen. In een akte 19-05-1553 wordt niet over een huisnaam gesproken, het betreft dan een "Object huis en hof" Huisnaam ??..te vinden aan de "Boeckerstraat" (Korte Beukerstraat).
De straatnaam is inmiddels wel weer veranderd.(Korte Beukerstraat) Datering akte 24-11-1539 Object St. Annen huus
Waander van den Berg, koopt op 6 december 1796 het huis. Het voorste gedeelte van het huis en de twee huisjes aan de Vaalt, heeft hij tot één geheel gemaakt met het gebouw "De nieuwe Ploeg".

Waander van den Berg en diens vrouw Aaltje de Wolff bezitten in 1785 nog steeds het pand en heeft het huis met de woning erachter een vrije uitgang naar de Vaalt.
Waander komt te overlijden en in 1797 hertrouwt Aaltje met een Franse officier. Het pand wordt door de weduwe en haar kinderen verkocht aan Hendrik Willem Nikkels.

Vervolgens verdwijnt de huisnaam compleet uit de opgemaakte hypotheekaktes in de volgende eeuwen. Totdat in 1822 de naam weer even opduikt als Jacob Gerrits het pand koopt.

Bron: erfgoedcentrum