Huisnamen

Huisnamen

 

De Raven

De Raven

Het huis Houtmarkt 82, in de 15e eeuw De Raven geheten, was ofwel een bierbrouwerij ofwel een herberg van Evert Bartoldsz.

De Reyesende Man

De Reyesende Man

Het hoekpand van de Barlheze bij de Marspoort wordt al vroeg genoemd.

Het was in de 14e eeuw eigendom van de koopmansfamilie Tienpond en rond 1485 van Johan van Dulmen. In de kern is het huis nog middeleeuws. Vanaf 1690 wordt het huis De Reysende Man genoemd en was het een herberg.

 

Bron: Zutphen 1485

De Rode Toren

De Rode Toren
Het is niet bekend welke Rode Toren de naamgever zou zijn. Wat eertijds een groot middeleeuws pand was zijn nu 2 zelfstandige delen met zelf ook al een respectabele leeftijd en veranderingen.
Dit adres, dat nu als een zelfstandig hoekhuis oogt, was in de middeleeuwen nog groter dan nu. Samen met nr. 26 er rechts van vormden zij de grote stadsherberg De Rode Toren, waarnaar ook de Rodetorenstraat genoemd is.

Lees meer: De Rode Toren

De Stad Munster

De Stad Münster

De Stad Munster wordt al in 1691 vermeld als herberg. Het pand lag net buiten de Binnen Laarpoort en was op de binnengracht gebouwd. De naam verwijst mogelijk naar de bestemming van de reizigers die aan die zijde de stad verlieten te weten Münster.

Het is vermoedelijk een in de eerste helft van de 17e eeuw gebouwd pand dat aan het eind van de 18e eeuw met de nummers 68 en 70 achter één gevel werd verenigd. Beide bouwmuren zijn nog volledig aanwezig. Heeft twee achterhuizen, waarvan het achterste rond 1985 volledig is vervangen, het middelste achterhuis is toen ingrijpend verbouwd en kreeg een nieuwe kap.

Locatie: Beukerstraat 66

Des Dekenshues

Des Dekens Hues / Latijnse school

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1977. Beide huizen verkeerden bij aankoop in erbarmelijke staat. De kappen moesten vervangen worden en binnenmuren weggebroken. Over de vorm van de stoepen ontstond discussie. Op een tekening van A. Beerstraten (1637-1665) hebben de huizen aan het Kerkhof overluifelde stoepen met een opgang aan de zijkant.

Bijzonderheden

Op de plaats van Kerkhof 8 stond, in ieder geval na 1449, de Latijnse school. In een verkoopakte van 1454 wordt een vorige eigenaar, Johan van Haeven, genoemd. Deze was deken van het kapittel, vandaar Des Dekens Hues, zoals het huis lange tijd genoemd werd. Toen de stadsmuur geen functie meer had, vond een uitbreiding tot tegen de muur plaats. Om vensters te maken, werd deze muur op drie plaatsen doorbroken. De muur is hier van een oudere datum dan de belendende gedeelten, wat te zien is aan de andere boogfriezen. Ook heeft het huis nog middeleeuwse kelders. De kapelaanswoning die stond op de plaats van Kerkhof 10 is in 1548 afgebroken. De gezamenlijke voorgevel van de twee huizen zoals we die nu kennen, is van na deze datum. Tussen huis en stadsmuur is een kleine binnentuin.

 Locatie: Kerkhof 8 & 10, Zutphen

Literatuur

[1] Richard Hermans, 'De Straete van de vijf huesen', Jaarverslag 1994 Wijnhuisfonds, blz 38-43.
[2] Jaarverslag Wijnhuisfonds 1971, blz 8.