Gevelstenen

_Als gevelstenen konden praten

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Gevelstenen ontstonden in de tweede helft van de 16e eeuw en werden tot de 18e eeuw gebruikt als 'huisteken', omdat er nog geen huisnummering bestond. Van oorsprong zijn gevelstenen in verschillende kleuren beschilderde (gepolychromeerd).

Lees meer...

'Alst Gode behacht'

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

'ALST GODE BEHAECTH BETER
BENIT DAN BECLACHT
1620 SPES MEA DEUS'

( In God is mijn geloof)

Gevelsteen van voormalige stads boerderij, hoek Barlheze no. 33.

Lees meer...

Anderhalf etmaal...

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

‘Anderhalf etmaal ben ik omgegaan
-mijzelf ontkomen, eindelijk mijzelf-
dolend en dromend in een kleine stad,
waar àlles stem kreeg, àlles open ging.
Steeds wetend: zó kan het maar
éénmaal zijn’.

Uit: ‘Dolen en dromen’.

Lees meer...

Assurantie (Ravenstraatje)

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wie in het smalle Raven-straatje, een zijstraat tussen Hout-markt en Rode Toren-straat loopt kan niet voorbij gaan aan het 'Gruythuis'. In dit pand liep vroeger een paard de hele dag rondjes om de rosmolen aan te drijven. Hier werd 'grut' gemaakt. 

Lees meer...

De Blauewen Engell

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het is Aartsenengel Gabriël die een vergulde trompet heeft, het symbool van Openbaring. Zij verkondigd een boodschap die op verschillende manieren kan worden beleefd. Nieuwe inzichten in het dagelijks leven of inzicht die heeft plaats gevonden in een droom.

Lees meer...

De Rokende Moor

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Van 1754 tot 1824 stond het huis bekend als daar ‘waar de rokende moor uithangt’, wat erop duidt dat er een tabakshandel werd gedreven. Als herinnering hieraan is in de zijgevel een moderne gevelsteen aangebracht, waarop een niet-rokende moor wordt voorgesteld.

Lees meer...

De Tonnenmakerij

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Kerkhof 20, Zutphen

Tot 1966 bevond zich aan het Kerkhof de brandewijnstokerij ‘Mispelblom’.  Deze had een eigen kuiperij in een huisje dat in 1869 werd gebouwd na afbraak van een vorig. Qua architectuur is het huisje niet bijzonder. Van belang is dat de zuidelijke buitenmuur bestaat uit een stuk middeleeuwse stadsmuur met boogfriezen.

Lees meer...

De Zwaan

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De zwaan komt voor uit een legende. Honderd jaar voordat Luther zijn 95 stellingen bekend maakte, was er een hervormer in Tsjechië, genaamd Johannes Hus (de naam Hus betekent gans). Hus had veel kritiek op de katholieke kerk en kreeg steeds meer volgelingen.

Lees meer...

Geheugenis

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Geld staat men met hamers

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

'Geld slaat men met hamers'

Steen op de zijgevel van het pand waar vroeger de RABO-bank was gevestigd. (Hagepoortplein 5/Komsteeg.)

De munt is een zg. 'peerdeken' = anderhalve stuiver en werd in 1582-83 in Zutphen geslagen.
Het omschrift luidt:

'Fata:viam:invenient' = het noodlot vindt zijn weg.

Begrijpelijk dat deze Bank destijds niet aan het Armenhagen kwam!

Gouden Sterre

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Toren van de Walburgiskerk, met gouden ster.

De zespuntige ster bovenin verwijst naar de oude naam van het huis: 'de Gouden Sterre'
Daaronder de Walburgiskerktoren met naamcijfer (Monogram) van de Walburgpers.
De uitgeverij werd in 1961 in dit pand gesticht.

Groote of Oranje...

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De geschiedenis van de Groote of Oranje Sociëteit bestrijkt 225 jaar. Deze steen is te zien in de Lombardsteeg vrij hoog in de muur aangebracht.

Het "Appeltje van Oranje" is hier kenmerkend voor de leden van de sociëteit die allen het Koninklijk Huis een warm hart toedragen en vanuit die gedachte bijeenkomsten organiseren in het gebouw waarin deze steen is aangebracht.

Lees meer...

Hier vloeit......

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Onder in de toren van de Walburgiskerk aan het 's Gravenhof is deze steen te zien. Het is een fragment uit het gedicht Dolen en dromen van de Zutphense dichteres Ida Gerhard, wiens bronzen beeld (zie hier onder) sinds 2018 te zien is aan de IJsselkade.

 

 

In de Armen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De gevelsteen "In de Armen" vindt u in het, hoe toepasselijk, Armenhage. Twee armen die elkaar vasthouden, koesteren. Koester de armen zou je letterlijk en figuurlijk kunnen denken.

Letter-op

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Letter-op
Boven een deuropening van het Oude Convent hangt dit boek met de tekst Letter op. De maker, wederom Hans 't Mannetje heeft hier weer een mooie dubbele betekenis meegegeven.

Lees meer...

Meisjesschool

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Oude Meisjesvakschool in Zutphen wordt geen monumentaal pand, sloop blijft een optie
Ondanks groot verzet tegen de mogelijke sloop van de voormalige Meisjesvakschool in Zutphen wijzen burgemeester en wethouders de voormalige school niet aan als een monumentaal pand. Sloop van het gebouw uit de jaren ‘20 blijft daardoor een optie. ,,Nieuwe plannen moeten het stadsgezicht juist versterken.’’ 

Lees meer...

Meyer Lipschits

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

De koopman die van alles koopt! Zoals vrijwel elke stad en elk dorp had ook Zutphen omstreeks 1880 zijn bekende Joodse straatfiguur. Officieel stond hij ingeschreven als lompenkoopman, wonend in de Barlheze. De Barlheze deze stond sedert het midden van de 19e eeuw bekend als de straat waar de meeste Joden woonden.

Lees meer...

Oud Los Geld

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wie richting centrum loopt komt halverwege aan de rechterkant van de Lange Hofstraat (nr. 18) deze gevelsteen tegen. De steen die zich hier bevindt toont twee stapeltjes munten, waarvan zich op de de linker stapel een munt bevindt met een paard. 

Lees meer...

Ruitershofje

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Boven de toegangspoort werd een gevelsteen met tekst ingemetseld:

"Anno 1571 hebben Henrick Ruiter Gerritsoen en joffer Geertruit van Helle sin huisfrow dese armenhuisen doen maeken"

Lees meer...

Schrijvende Monnik

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Wie goed zoekt vindt even boven ooghoogte deze schrijvende Monnik, als verwijzing naar de Dominicaner Monniken die hier het oorspronkelijke klooster bewoonden. Een van hun taken was het (over) schrijven van vele boeken in die tijd. 

 

 

Stagoorvarken

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Voor de twintigste eeuw kwamen er in Europa twee type varkens voor: het Groot Grootorig Landvarken en het Kleinorig Stagoorvarken. Het Groot Grootorig Landvarken verdrong omstreeks de tweede helft van de negentiende eeuw het Kleinorig Stagoorvarken.

Lees meer...