Na de Tweede Wereldoorlog

Gorssel stemde direct unaniem tegen het voorstel, en in Warnsveld werd een onderzoek naar het voorstel gedaan. De uitkomsten waren negatief, en zo ging de hele annexatie niet door.
Nadien zijn er nog verscheidene pogingen gedaan door Zutphen om Warnsveld in te lijven, wat uiteindelijk in 1988 resulteerde in een alternatief: Zutphen kreeg de landelijke gebieden Leesten en Bronsbergen, terwijl Warnsveld Het Eiland kreeg. Volgens alle betrokkenen was dit het slechts mogelijke alternatief, maar de Tweede Kamer besliste zó. Nu spreken we 2005. Tijden veranderen en zoals het al enige tijd verwacht werd is de samenvoeging van Warnsveld en Zutphen een feit. De gemeentelijke herindelingen in Nederland hebben er toe geleid dat een zelfstandig bestaan van Warnsveld, ondanks de vele burgerlijke protesten, teniet werd gedaan door een kamermeerderheid in Den Haag. Vanaf nu streven de plaatselijke bestuurders naar een integratie waarbij Warnsveld als kern behouden blijft.
Tot in de jaren 80 bleef het gebrek aan ruimte een van de grootste problemen van Zutphen. In 1989 breidde het grondgebied van de gemeente Zutphen uit. Ten oosten van de stad bouwde de gemeente de nieuwe woonwijk Leesten. De nieuwe wijk ligt in een oeroud bouwlandschap. In 2005 is de voormalige naastgelegen gemeente Warnsveld gefuseerd met Zutphen.