Oude Bornhof

Oude Bornhof

Oude Bornhof, sinds 1320 opvang voor zieken, ouderen en proveniers. Borro zag het als zijn taak om naast de geestelijke hulp aan kerkgangers eveneens zorg te dragen voor de armen en behoeftigen in de stad.

Agnietenhof

Agnietenhof

Op 12 december 1397 bestemmen twee devote vrouwen, Regelant Groenloch en Styne van Griet, voor richter en schepenen van Zutphen, het door hen bewoonde huis aan het Oude Wand bij de Komsteeg (toen Kommersteeg geheten), voor bewoning door vrouwen die een vroom leven willen leiden en God wilden dienen

Luthers Hofje

Luthers Hofje

De eerste woningen. Het plan van stadsarchitect Langenberg voor de bouw van het gesticht…