Gouden Sterre

Toren van de Walburgiskerk, met gouden ster.

De zespuntige ster bovenin verwijst naar de oude naam van het huis: ‘de Gouden Sterre’
Daaronder de Walburgiskerktoren met naamcijfer (Monogram) van de Walburgpers. De uitgeverij werd in 1961 in dit pand gesticht.

Eerste vermelding 1449:

Eerste vermelding van dit huis en het buurhuis Zaadmarkt 86 in 1449. Honderden jaren lang werden deze huizen, dan verenigd en dan gesplitst, bewoond door voorname Zutphense families. Eind achttiende eeuw was burgemeester Mr. Bernard Joost Verstege eigenaar en bewoner van de huizen. Zijn lotgevallen in de periode 1769-1796 zijn beschreven in de historische roman De oude strijd om het bestaan uit 1924, van de nu vrijwel vergeten Zutphense schrijfster L.E., pseudoniem van Lyte Engelberts (1880-1929).

Begin negentiende eeuw volgde afbraak en herbouw met gebruikmaking van de oude middeleeuwse baksteen.

In 1904 vestigt Tjakke Berg in het pand zijn twee jaar eerder opgerichte boekdrukkerij de Hoop, die in 1968 wordt omgezet in de bekende Drukkerij en Uitgeverij Walburg Pers.

In november 1911 gaan de werknemers van firma Berg, een drukkerij aan de Zaadmarkt, in staking. De heer Berg, baas van de drukkerij, had kort daarvoor een nieuw contract met zijn personeel gesloten. In dit ‘Koeliecontract’ (dit was de spotnaam die de ANTB voor de contracten gebruikten) werd van de arbeiders geëist al het werk te verrichten dat hen werd opgedragen, ook ‘onderkruiperswerk’, was boete schering en inslag, kon men op staande voetontslagen worden en moest alles wat gebroken werd door werknemers door de werknemers betaald worden zonder te oordelen of het ook een ongeluk was.

Toen het personeel weigerde het contract te tekenen, werden zij ontslagen. Daarop organiseerde de ANTB een grote Protestvergadering en riep men de Zutphense bevolking op om het Gratis Nieuws-en Advertentieblad dat bij Berg werd gedrukt niet meer te lezen.

Bedrijven die nog adverteerden in de krant kregen ook te maken met een oproep tot boycot, van C.J. Horst Rijwielen tot J. Zijlstra Kruidenierswaren en Vroom & Dreesman te Deventer. Door het niet begrijpen van het bericht was een slager in de Laarstraat per ongeluk geboycot, maar dat is later rechtgezet. Hoe het is afgelopen met de staking, en of het personeel weer in dienst is genomen, is helaas niet op te maken uit de gevonden archiefstukken.

Bron: Wijnhuisfonds, en SP Zutphen

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *