De Rode Toren

De Rode Toren
Het is niet bekend welke Rode Toren de naamgever zou zijn. Wat eertijds een groot middeleeuws pand was zijn nu 2 zelfstandige delen met zelf ook al een respectabele leeftijd en veranderingen.
Dit adres, dat nu als een zelfstandig hoekhuis oogt, was in de middeleeuwen nog groter dan nu. Samen met nr. 26 er rechts van vormden zij de grote stadsherberg De Rode Toren, waarnaar ook de Rodetorenstraat genoemd is.

Het grote gotische huis op de maquette (zutphen1485.nl) is gebouwd rond 1340 en daarna nog eens uitgebreid. Evert Schoolderman was in 1485 de herbergier. Na een periode van verval tijdens de 80-jarige oorlog werd het huis in 1614 gerenoveerd en kregen beide panden een eigen trapgevel. Het smalle deel nr. 26 heeft die gevel nog, en de jaartalankers ’14’. Het brede hoekhuis onderging nog verdere moderniseringen na de 17e eeuw.

De middeleeuwse herberg vormde samen met Vreden (Wijnhuistoren) en Gelre (hoek Lange Hofstraat en Houtmarkt) de belangrijkste herbergen van de stad. Het stadsbestuur kwam hier vaak bijeen. De naam wordt al in 1371 vermeld en is tot in de 18e eeuw aan dit pand verbonden gebleven.

Adres: Lange Hofstraat 28

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *