Uithangbord Rode Leeuw Turfstraat.......

De Rode Leeuw

Uithangbord Rode Leeuw Turfstraat.......De Rode Leeuw

In de Laarstraat was in de middeleeuwen een herberg met de naam De rode Lewe. De naam werd al in 1398 vermeld toen de stadsschutters na thuiskomst van een veldtocht er 36 liter wijn dronken. Ze hadden ver van huis in het Gulikse voor Willem van Gulig en Gelre gevochten.

In 1463 was Ywan herbergier in De rode Leeuw. Hij was getrouwd met Celia. Hun prominente bezoeker was de bekende pater Jan Brugman [‘praten als Brugman’]. Caecilia en Iwan met hun kinderen kregen van pater Brugman een aandeel in de goede werken van zijn orde, een soort aflaatbrief, die in het klooster Galileeen werd opgesteld [inventaris OAZ nr. 2553].

Brugman hield in Zutphen minstens 49 keer toespraken die soms een hele dag duurden net als in deze eeuw die van Soekarno of Fidel Castro. Bij één bezoek aan Zutphen preekte Brugman drie weken lang iedere dag. Brugman was hier om de ontwikkeling van het nieuwe klooster Galileeen van zijn orde, de Franciscanen, te bevorderen.

Het werd in 1456 geopend en gebouwd op de Krayinckskamp een stuk grond van [een van drie] Gerrit Kreyncks, aan de Berkel bij de Worf aan de Warnsveldseweg, nu het westelijk deel van het kerkhof. De stenen voor de bouw werden door de stad geschonken, kosten 59 stadsponden. In 1463 trad een zoon van Gerrit, Rense Kreynck, in bij deze Observanten.

Brugman stief in 1473. Hij voorspelde [o.a.] grote rampen voor Zutphen. Brugman was al de profeet algemeen bekend en kreeg gelijk. In het sterfjaar van Brugman veroverde Karel de Stoute Zutphen. Hij had onder Boudewijn van Lannoy honderd lanciers vooruitgestuurd die de poorten en muren en alle wapens opeisten en kregen. Op 4 augustus, na een nachtverblijf, de mis en een ontbijt op het hertogelijk domein Baak, hield Karel zijn intocht in de stad. Zijn knechten sloegen verschillende mensen dood en stalen vee.

[Er staat: doe mijn genedighe here die hertoghe binnen Zutphen kwame hebben mijns genedighe heren knechten veel volks doet geleghen.]

In 1572 bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd Galileeen geplunderd en verwoest door de troepen van Wilhem van Bergh, zwager van Oranje. De monniken meenden toen dat de voorspellingen van Brugman- die de orde goed had bewaard – weer waren uitgekomen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *