De Iserman

De Iserman, “Daar Den Iserman uithangt”

Bijzonderheden

Eenvoudige bakstenen gevel uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw. De top heeft een in- en uitgezwenkt beloop, in tweeën gedeeld door een waterlijst, met vier gemetselde pilastertjes. De geveltop loopt spits toe en is afgedekt met een dekplaatje. Op dit dekplaatje en op de vier pilastertjes werden bij de restauratie in 1942 (weer?) leeuwtjes geplaatst, die nu verdwenen zijn. De gevelbekroning vertoont overeenkomsten met die van het Beitelhuisje en lijkt ook veel op die van Barlheze 55

Locatie: Sprongstraat 13

Restauraties

Evenals het huis de Zijdeworm er schuin tegenover, in 1942 gerestaureerd door A. A. Kok uit Amsterdam.

_______
Restauraties als particulier architect buiten Amsterdam, o.a.:

Edam, Grote Kerk, Monnickendam, speeltoren, Zunderdorp, toren, Kasteel De Olifant te Heenvliet, Heemstede, Herenweg 63, buitenplaats Iepenrode, 1944, verbouwing, Zutphen, Sprongstraat 13, De Iserman, Zutphen, Sprongstraat 6, de Zijdeworm

Geschiedenis van de Atlas Kok

A.A. Kok bracht een verzameling bijeen van plattegronden, foto’s, topografische tekeningen, getekende en gedrukte bouwtekeningen en reproducties. Hieruit groeiden twee Atlassen: de Atlas van Nederland en de Atlas van Amsterdam.

Na het overlijden van Kok nam zijn zoon IJsbrand het beheer over, en na diens overlijden in 1981 werd de Atlas van Amsterdam aangekocht door het toenmalige Gemeentearchief van Amsterdam. De Atlas van Amsterdam bestaat uit 34 mappen, waarin de topografisch op wijk geordende verzameling, geplakt op bladen, is geborgen.
De Atlas Kok bevat meer dan honderdvijftig bouwtekeningen, waarvan het acquisitieprofiel de weerspiegeling vormt van de manier waarop Kok zich in zijn restauratiepraktijk had verdiept in de ontwerp- en architectuurgeschiedenis. Zijn gezichtsveld had daarom geen chronologische beperking en strekt zich uit van voorbije eeuwen tot zijn eigen tijd en was documentair gericht.
De Atlas bevattekeningen uit de zeventiende eeuw: Pieter de Keyser, de Sint Anthonispoort, Jacob van Campen (toegeschreven) of Willem de Keyser, ontwerp voor de Nieuwekerkstoren, Adriaan Dortsman, de Ronde Lutherse Kerk, de achttiende eeuw: Jacob Otten Husley, gebouw Felix Meritis, Cornelis Rauws, de Muiderpoort, anoniem: opmeting van de Oosterkerk, Leendert Viervant de Jonge: schouwburg “Kunstmin spaart geen vlijt” aan de Keizersgracht, de negentiende eeuw: Gerrit Moele: pakhuizen Entrepotdok, A.J. Sevenhuysen: het Zeemanshuis, A.C. Bleys, woon- en winkelpanden: o.a. Droogbak 13, Koningsplein 4-6, de metamorfose van de achterkant van het Begijnhof aan de Nieuwezijds Voorburgwal, G. B.Salm: Keizersgracht 473, de assistent-stadsarchitect Willem Springer: politiebureau/brandweerkazerne Leidsekade. Een opvallend onderdeel wordt gevormd door de ontwerpen voor de barrières, die de toen bestaande stadspoorten zouden vervangen. De twintigste eeuw wordt vertegenwoordig door C.N. van Goor: Keizersgracht 31, G.J. Rutgers, schoolgebouw Zocherstraat.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *