sybllen-op-kruisbogen

Credokapel

Plafondschildering Credokapel

De Credokapel in Zutphen, in de St. Walburgskerk, is een van de mooiste plafondschilderingen in Nederland.

Je moet wel omhoog kijken. En dan zie je veel wat voor de ‘middeleeuwer’ volkomen duidkijk was, maar wat wij kwijt zijn.  Verder is voor de moderne mens niet alles even duidelijk. We weten een boel niet, wat de middeleeuwer wel wist! En dan zijn de aangebrachte teksten nog in het Latijn ook.

Achtergrond

Credo betekent geloof. De kapel heet zo omdat die plafondschilderingen met elkaar de Apostolische Geloofsbelijdenis vormen. Het verhaal daarbij is dat de twaalf apostelen op een bepaald moment uiteen gingen om het evangelie overal te verkondigen. Bij die gelegenheid zou elk van de apostelen een punt van die geloofsbelijdenis hebben uitgesproken. Aan dit Uiteengaan was zelfs een dag gewijd: 15 juli.

In werkelijkheid heeft deze belijdenis geleidelijk aan de gegeven vorm gekregen. En de apostelen spraken ook geen Latijn, maar (zeer waarschijnlijk) Aramees. Ze zijn alle 12 opgenomen in dit schitterende geheel, elk met zijn eigen tekst. Maar er is meer. In deze schildering zijn ook citaten van profeten opgenomen, oud-testamentische teksten dus.

De sluitstenen passen ook in het verhaal. Op twee na tonen ze de afbeeldingen uit het lijdensverhaal; Arma Christi, de wapens van Christus worden ze genoemd. Op die twee andere staan familiewapens.

Structuur

Aan de linkerkant is een ruit van vier sluitstenen te zien; middenin de ruit een vijfde sluitsteen.  Met de zijden van de ruit als basis is

Sluitstenen Credokapel Walburgiskerk
Sluitstenen

telkens een apostel met een profeet afgebeeld. Aan de rechterkant, de raamzijde, net zo. Dat maakt samen acht apostelen = acht artikelen. Waar zijn de andere vier?

In het midden kruisen twee gewelfribben elkaar. Daar staan twee apostelen. En helemaal rechts -daar is de punt van het raam- zijn er nog twee, samen twaalf. Aan de linkerkant staan de eerste zes artikelen, rechts de laatste zes, alle vergezeld van commentaar uit het Oude Testament.

Het eerste artikel, met Petrus, staat aan de ZW-zijde van de voorste ruit, geteld vanuit de kerk. Het venster is op het Noorden. Het tweede staat aan de NW-zijde.

Onderdelen en teksten

Op deze site gaan we de onderdelen bekijken en de teksten geven en vertalen. Allereerst de apostelen met hun teksten, en natuurlijk daarbij de tegenhangende teksten, doorgaans van profeten, maar niet allemaal. Ook de sluitstenen komen aan de orde.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *