Bolwerk kostverloren

De Spanjaarden namen onder bevel van den Overste Johan Baptista de Taxis ten tweede male Zutphen  voor verrassing in. Deze n.l. begaf zich met een vrij talrijke macht van ruiters en voetknechten op weg en kwam in den nacht van 22 Sept. 1583 voor de Nieuwstadspoort. Het daar naast gelegen bolwerk  “Kostverloren”, waar men reeds door list gemerkt had, dat daar geen wacht werd gehouden (Luit. Kolonel Tiesselinck had op een vroegere speurtocht naar Zutphen des nachts een steen geworpen op dit bolwerk, om te ontdekken, of daar wacht werd gehouden, maar alles bleef stil), werd met een meegebrachte ladder door 30 soldaten beklommen, die zich daarop in het ledige wachthuis verschuilden. Toen de dag aanbrak en de poort geopend werd, kwamen zij plotseling te voorschijn, overvielen de wachten aan de poort, die neergesabeld werden en gaven het afgesproken sein aan het buiten de poort staande krijgsvolk, waarop eerst de ruiterij en toen ook het voetvolk van Taxis binnendrong. 

(Bron: Zondagsblad Omhoog 1939)

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *