Reinmakerstoren & Blancketoren

De Reinmakers-toren en Blanckentoren (Isendoornstraat, in de bocht bij het Daltoncollege)
Op deze plaats stond van ca. 1320 tot 1854 de Rein-makerstoren als onderdeel van de stadsmuur van de Nieuwstad. Deze ommuring kwam tot stand kort na de samenvoeging in 1312 van Zutphen en de Nieuwstad onder één bestuur.
In de halfronde toren woonde na de middeleeuwen de stadsreinmaker, een straatveger in stedelijke dienst.

Onder de school liggen de resten van de Blanckentoren. Dit was de noordoostelijke hoektoren van de ommuring. De toren was vierkant en leek op de westelijke tegenhanger: de nog bestaande Kruittoren.
De Blanckentoren was hoger en werd in de 15e eeuw wit gepleisterd, vandaar de naam, en voorzien van een hoge spits. Beide torens werden in 1854 gesloopt om plaats te maken voor de cavaleriestallen van de Isendoornkazerne.
De Blanckentoren werd in 1997 opgegraven en is onder de school bewaard gebleven en aldaar in de vloer te zien.
De Reinmakerstoren werd in 1999 ontdekt. De afbeelding op de steen in gebaseerd op een prent die een anonieme tekenaar in 1854 maakte van de sloop van de torens (zie afbeelding). De prent wordt bewaard in het Stedelijk Museum. De afbeelding op de steen is een reconstructie van dezelfde situatie in de late middeleeuwen. Op de foto is te zien hoe de Blankentoren in 1997 aan het licht kwam onder het gesloopte Stedelijk Lyceum.

Bron: Monumentaal 9

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *