Baderorgel

Baderorgel

Arent van Benthem, organist van de kerk wijst er in 1637 op, dat er een noodzakelijke reparatie nodig is om het bespeelbaar te houden. Van Benthem stelt samen met zijn broer Hendrick, organist in Kampen, een plan op. Deze Hendrick moet Hans Hendrick Bader geweest zijn.

Sir Philip Sidney

Sir Philip Sidney

Als Willem van Oranje niet was  vermoord, dan was Sir Philip Sidney waarschijnlijk nooit hier naar toe gekomen om te helpen in de strijd tegen de Spaanse overheersing in de Nederlanden waarbij hij twee jaar na de dood van Willem van Oranje dodelijk gewond raakte bij de ‘Slag bij Warnsveld’

Oude Bornhof

Oude Bornhof

Oude Bornhof, sinds 1320 opvang voor zieken, ouderen en proveniers. Borro zag het als zijn taak om naast de geestelijke hulp aan kerkgangers eveneens zorg te dragen voor de armen en behoeftigen in de stad.

Ravenstraatje

Ravenstraatje

Het smalle zijstraatje van de Zaadmarkt, net naast café de Korenbeurs, heette vroeger de…