Watertoren

Op 12 maart 1984 wordt voor een symbolisch bedrag van ƒ 1,00 de toren overgedragen aan de woningstichting Hanzewonen. Er worden in het onderste compartiment (de onderste 13 meter) een achttal HAT eenheden ontworpen door architect Geke de Wilde. Hoger mag niet gebouwd worden zonder lift. Boven de wooneenheden, bereikbaar met een ladder, bevindt zich een lege ruimte van 15 m. hoogte, met alleen stijgleidingen een trap en 4 betonnen pilaren. Op vloerniveau is een NOODSPUWER aangebracht, deze moet, mocht het reservoir lek raken, ervoor zorgen dat het water keurig naar buiten wordt geloodst. De noodspuwer wordt gretig gebruikt door invliegende duiven die zich hier nestelen en uiteraard hun uitwerpselen achterlaten. Je kunt je bijna niet verstaanbaar maken vanwege de galm in de ruimte. Een mooi gezicht is de door kalk ontstane vorming van een stalactiet aan het plafond. Uiteraard is de stalagmiet ook aanwezig, deze is echter een keer per ongeluk gesneuveld en dus moet de vorming weer van begin af aan beginnen. Vanuit de met metalen platen dichtgezette openingen heb in een aantal mooie foto’s kunnen maken over Zutphen, welke u bijgaand aantreft. Hierboven bevindt zich dan het waterreservoir wat nog steeds in gebruik is als buffer. Het gebruik is momenteel niet meer noodzakelijk maar het wordt met name gebruikt om de snelheid van afname te kunnen bepalen. Staande boven op het betonnen dek van het reservoir is nog een kleine ladder te gaan ….naar buiten het dak op. Hier echter maar geen gebruik van gemaakt, wel weer een paar plaatjes van het uitzicht. Wie er ook gebruik maakt van deze ruimte is Dutchtone. Zij heeft hier haar zender en ontvanger voor het mobiele netwerk ondergebracht. Twee vliegen in een klap dus. Met dank voor de medewerking van de heer Gerritsen van Hanzewonen. Samen hebben we alle trappen en smalle ladders in de toren beklommen. Zijn uitleg over de historie van de toren zijn de basis voor deze pagina. Een van de torens die in de Zutphense skyline mede bepalend is voor de naam Zutphen TORENSTAD. Maar ook al in de middeleeuwen stond Zutphen al bekend als "Zutphania turita".