Adembenemende Hofjes

angnieten-08BDe Hofjes die u tijdens een wandeling bezoekt zijn veelal een weldaad van rust. Afgesloten van de drukke stad door de omringende gebouwen. Geen middeleeuwse bewoner zal hebben kunnen bevroeden dat na zoveel eeuwen hun woon- en werkplaats een trekpleister voor toeristen zou kunnen zijn. De rust van nu was toentertijd niet aanwezig.
Een Hofje is van oorsprong een binnenplaats of binnentuin met daar omheen gelegen een aantal meestal kleine woningen. De geschiedenis leert ons dat de tijd waarin deze Hofjes tot stand kwamen dat er diverse redenen waren om ze te bouwen. Zo zijn er Liefdagheidshofjes, sociaal gebouwde hofjes en exploitatiehofjes. De liefdadigheidshofjes dateren uit de 13e tot 19e eeuw, de exploitatiehofjes zijn gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw en in het begin van de 20ste eeuw. De exploitatie- of arbeidershofjes waren – zoals de naam al zegt – bedoeld om de naar de stad getrokken arbeiders te huisvesten. In tegenstelling tot de liefdadigheidshofjes woonden in de arbeidershofjes hele gezinnen in armoedige omstandigheden. De huisjes in liefdadigheidshofjes waren bedoeld voor ouderen – meestal vrouwen – met weinig geld, soms waren ze onderdeel van de sociale voorzieningen voor leden van een bepaalde kerk of andere doelgroepen zoals schippers, hofpersoneel of onderofficieren. Soms deed een hofje ook dienst als herberg voor reizigers. Oudere mannen met weinig inkomsten konden terecht in het oudemannenhuis.
Een voorwaarde om in een vrouwenconvent of -hofje te mogen wonen was meestal dat men van onbesproken gedrag en godsdienstig moest zijn. Het werk wat werd uitgeoefend om aan de kost te komen bestond o.a. uit brood bakken, bier brouwen en weven. Daarnaast moest er nog tijd worden vrijgemaakt om de leer van de beweging waar men zich bij had aangesloten te dienen.
In sommige hofjes vonden armlastige weduwen een onderkomen. Soms moest men zich inkopen. Daar tegenover stond dan vaak het recht op preuven, een financiële en materiele bijdrage voor het leven.
Veel hofjes zijn verdwenen, andere zijn onherkenbaar veranderd. Preuven worden niet meer uitgereikt en de tegenwoordige bewoners vertegenwoordigen een doorsnee van de bevolking, van jong tot oud, arm en rijk, ook de computer heeft hier en daar haar entree gemaakt en staat zichtbaar achter een venster van een bewoner. De tijd staat niet stil, maar met fantasie kun je je toch nog even in het verleden wanen. Wilt u de Hofjes in Zutphen traceren klik dan HIER voor een plattegrond. 

Agnietenhof

angnieten-11De Agnietenhof, ook dikwijls Adamanshuis genoemd, wordt thans gevormd door een bebouwing rondom een rechthoekige binnenhof waartoe twee poorten toegang geven. De lange en wisselvallige geschiedenis van het complex is uitvoerig beschreven en gedocumenteerd in [1]. In samenhang met de restauratie heeft een diepgaand archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de kapel en de aangrenzende bebouwing die refectorium en dormitorium herbergde, plaatsgevonden.

Lees meer: Agnietenhof

Luthers Hofje

luth-04In het midden van de 19e eeuw was het gebied tussen de Dieserstraat, de Geweldigershoek en de stadsmuur veel minder sterk bebouwd dan nu. De Evangelisch-Lutherse Gemeente behoorde tot een van de vijf kerkelijke gezindten in Zutphen.
Men bezat een kerkgebouwtje aan de Beukerstraat. Door de diaconie werd een aantal gezinnen, weduwen en alleenstaanden met kinderen ondersteund door hen van geld en kleding te voorzien. De uitgaven werden geregistreerd in het zogenaamde “Stamboek der bedeelden”.

Lees meer: Luthers Hofje

Oude Bornhof

oudborn-05Boven de poort, die als toegang dient tot het Oude Bornhof, staat al het vierde stel stenen beelden, telkens van hetzelfde model. Het voorgaande paar bevindt zich in de binnentuin van het nieuwe Bornhof aan de Hobbemakade. Het grote gele huis werd begin 1300 bewoond door de kanunnik Borro. Borro was een kanunnik in dienst bij de kapittelkerk St. Walburgis. Hij was een rijk man en gaf zijn huis en geld ten behoeve van arme oude lieden. Tenminste als die een godvruchtig leven hadden geleid!

Lees meer: Oude Bornhof

Ruitershofje

ruyt-03In 1546 kocht de rijke bierbrouwer Henrick Ruyter een stuk grond aan de Nieuwstad om er armenhuisjes te bouwen. Uiteindelijk werden er 19 woningen gerealiseerd. Het complex kreeg de naam Ruitershofje. Henrick Ruiter nam zelf het bestuur van zijn levenswerk op zich. Lang echter heeft hij dit niet kunnen uitvoeren. Tijdens het Zutphens beleg in 1572, is hij door de Spanjaarden beestachtig vermoord.
Zijn nageslacht heeft slecht zorg gedragen voor de armen- huisjes met als gevolg dat zij in verval raakten. De Sint Anthonie Grote Broederschap kocht het complex in 1784.

Lees meer: Ruitershofje

Sareptahofje

HOF sarep 03Het Sareptahofje is in 1895 gesticht door Elisabeth Bax. De predikantsdochter stichtte het hofje met een legaat van een haar onbekende weldoener. Een zekere J.J.J. uit Overveen liet haar het bedrag van 19.000 gulden na. Het was speciaal bestemd voor (arme) weduwen die vanwege huurschuld dreigden op straat te worden gezet. Voorwaarde voor opname was dat de dames zich hielden aan de (godsdienstige) bepalingen van Elisabeth Bax. Zo mochten op de dag des Heren geen kinderen op bezoek komen en ook mocht er geen water gehaald worden, er diende volstrekte stilte te heersen.

Lees meer: Sareptahofje

Wöhrmannshofje

Wohrm-02Voordat Koninklijke Wöhrmann haar nieuwe bedrijfspand op het industrieterrein betrok, bezat zij diverse panden in de binnenstad. Na haar vertrek kwam de panden aan de Kuiper-, Bakker- en Waterstraat leeg te staan. Een aantal van de historische panden werd gerestaureerd en tevens werd er op opengevallen plaatsen nieuwbouw gepleegd. Deze hele operatie heeft plaats gevonden in 1983. Het toen ontstane hofje viert dus dit jaar haar 20-jarig bestaan en is daarmee het jongste hofje van Zutphen. Niettemin is het toch de moeite van bezoeken waard. De mengeling van historische en moderne bouw geven het hofje een specifiek karakter.